Czy zawsze warto od razu z każdym problemem czy konfliktem iść do sądu, aby go rozwiązać? W związku z długością…

Rozwód – zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy…