Rozwód – zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać aby Sąd rozwiązał małżeństwo przez orzeczenie rozwodu.

Czym jest separacja?

Separacja –natomiast zgodnie z art. 611 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, aby Sąd orzekł separację.

Jakie są różnice między separacją a rozwodem?

Różnice jakie wynikają między rozwodem a separacją są następujące:

– po orzeczeniu rozwodu istnieje możliwość ponownego zawarcia małżeństwa, natomiast w trakcie trwania separacji jest to wykluczone,

– kwestia dotycząca zmiany nazwiska lub powrotu do nazwiska podczas separacji jest to niemożliwe, ale po orzeczeniu rozwodu już tak,

– separacje można znieść co nie powoduje skutków prawnych natomiast rozwód już owe skutki powoduje,

– różnicą jest również czas trwania i wysokość kosztów, separacja jest tańsza od rozwodu, oraz łatwiej ją uzyskać, natomiast postępowanie przy rozwodzie może trwać dłużej, a w szczególności gdy Sąd będzie orzekał również o winie,

Uzyskanie rozwodu nie jest stosunkowo trudne, należy jednak spełnić określone warunki, jest nim między innymi to, że należy:

– udowodnić iż nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego, który uniemożliwia dalszą wspólną egzystencje.

Podsumowanie

Rozwód to coraz częstsze zjawisko, które można zaobserwować w dzisiejszych czasach. Rozwód często jest spowodowany konfliktami i brakiem porozumienia między obojgiem małżonków w kwestiach zarówno światopoglądowych jak i sprawach życia codziennego co rzutuje na atmosferę panującą w domu rodzinnym, która powoduję, że komfort psychiczny, w szczególności małoletnich dzieci jest zagrożony. W wielu przypadkach zjawisko rozwodu również jest poprzedzone wieloletnim uzależnieniem od używek jednego z małżonków. W tym przypadku, jak i kolejnym, konieczna może okazać się pomoc prawna.

Separacja jest często ostatnim kołem ratunkowym dla małżeństw, które nie chciałyby ostatecznie się rozwieść, przyczynia się do tego kilka czynników:

– dobro małoletnich dzieci oraz ich komfort psychiczny, które wychowując się w niepełnych rodzinach, będą miały problemy w dorosłym życiu z zaufaniem i stworzeniem stałych związków opartych na zdrowych relacjach,

– w wielu przypadkach na separację decydują się małżeństwa, które mają twarde wartości religijne, i które nie chciałyby dopuścić do rozpadu małżeństwa.