Proces założenia spółki jest dość skomplikowany i obwarowany licznymi formalnościami. Ich niedopełnienie przedłuża całą procedurę. W przypadku jakichkolwiek uchybień w zakresie niezbędnych formalności proces ten przedłuża się nawet do 6 miesięcy. Poniżej przedstawiamy w skrócie sposoby założenia spółek na gruncie prawa polskiego.

Audyt prawny pozwala na zbadanie czy wszelkie działania danego przedsiębiorstwa są zgodne z obowiązującym prawem. Dotyczy przede wszystkim weryfikacji działań…

W chwili śmierci osoby kwestie dziedziczenia, gdy spadek przypada jednej osobie są dość jasne. Problem pojawia się gdy spadkobierców jest…

Opodatkowanie Ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (dalej jako: „estoński CIT”) zostało do Ustawy CIT od 1 stycznia 2021 r. Pomimo…