Author

admin2

Browsing

Kara grzywny jest najłagodniejszą formą kary jak jest przewidziana w kodeksie karnym. Jest karą pieniężną wymierzaną w stawkach dziennych. Wysokość stawki jest rozpatrywana indywidualnie przez sąd i może sięgać nawet do kilkuset tysięcy. Po nałożeniu na skazanego kary grzywny sąd wzywa go do uiszczenia wskazanej w wyroku kwoty w terminie 30 dni od dnia wezwania. Jest to krótki okres czasu szczególnie w przypadku dość dużej kwoty. Wysoka kara grzywny może być znacznie uciążliwa dla danej osoby.

Proces założenia spółki jest dość skomplikowany i obwarowany licznymi formalnościami. Ich niedopełnienie przedłuża całą procedurę. W przypadku jakichkolwiek uchybień w zakresie niezbędnych formalności proces ten przedłuża się nawet do 6 miesięcy. Poniżej przedstawiamy w skrócie sposoby założenia spółek na gruncie prawa polskiego.

Audyt prawny pozwala na zbadanie czy wszelkie działania danego przedsiębiorstwa są zgodne z obowiązującym prawem. Dotyczy przede wszystkim weryfikacji działań…

W chwili śmierci osoby kwestie dziedziczenia, gdy spadek przypada jednej osobie są dość jasne. Problem pojawia się gdy spadkobierców jest kilku. Kwestie jak dokonać podziału spadku między poszczególnych uprawnionych są dość trudnym zagadnieniem. Poniższy artykuł troszeczkę rozjaśni te zagadnienie.