Zespół Kancelarii

Zespół Kancelarii Adwokackiej Radosław Domalewski składa się ze specjalistów, którzy od wielu lat aktywnie doradzają i wspierają naszych Klientów w kwestiach prawnych.

Każdy z naszych prawników prowadzi sprawy powiązane ze swoimi specjalizacjami. Udzielamy porad prawnych zarówno dla przedsiębiorców, spółek jak i osób fizycznych.

Adwokat Filip Domagalski

Paweł Derlikowski

Adwokat, specjalizuje się w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie danych osobowych, prawa farmaceutycznego, prawa obrotu preparatami chemicznymi, w szczególności środkami ochrony roślin. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin oraz Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP". Posiada uprawnienia doradcy środków ochrony roślin.

Jest autorem jedynego na polskim rynku komentarza do ustawy o środkach ochrony roślin. Posiada bogatą praktykę w prowadzeniu procesów sądowych, w tym przed sądami arbitrażowymi, oraz w postępowaniach administracyjnych.

Reprezentuje przedsiębiorców w sporach dotyczących prawa pracy oraz prawa konkurencji i własności intelektualnej. Biegle włada językiem angielskim.

Adwokat Radosław Domalewski

Radosław Domalewski

Radosław Domalewski, adwokat, specjalizuje się w prowadzeniu postępowań cywilnych, a także administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Reprezentuje klientów w licznych postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Doradza podmiotom gospodarczym, w szczególności firmom rodzinnym, w ramach ich bieżącej obsługi prawnej. Główne obszary zainteresowań to prawo zobowiązań, prawo administracyjne.

Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego organizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Podejmuje się prowadzenia spraw pro bono, gdy wymaga tego interes Klienta. Członek rady Fundacji Scolar.

Radca Prawny Małgorzata Domalewska

Małgorzata Domalewska

Radca prawny, zajmuje się głównie zagadnieniami z obszaru prawa własności intelektualnej oraz prawa mediów i reklamy. Jej zainteresowania koncentrują się między innymi na prawie autorskim, a także ochronie dóbr osobistych.

Od samego początku swojej kariery doradzała wiodącym producentom telewizyjnym i filmowym oraz nadawcom telewizyjnym, a także agencjom reklamowym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego.

Adwokat Filip Domagalski

Filip Domagalski

Adwokat Filip Domagalski w 2006 r. ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej wspólnie przez University of Florida Levin College of Law i Uniwerystet Warszawski.

W latach 2007-2011 odbywał Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W roku 2012 został wpisany na listę Adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Od roku 2007 pracownik i współpracownik renomowanych firm prawniczych. Z Kancelarią Legal Alliance współpracuje od 2013 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, prawie karnym oraz szeroko rozumianym prawie cywilnym, w szczególności w prawie nieruchomości, prawie spadkowym oraz dochodzeniu wierzytelności.

Radca Prawny Beata Merlewska Budzik

Beata Merlewska Budzik

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata uzyskała w 1998 r. i od tego czasu prowadziła Kancelarię Adwokacką. Od września 2017 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, układów zbiorowych pracy, optymalizacji struktur zatrudnienia oraz kadry menedżerskiej. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego.

Reprezentuje osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne w negocjacjach, przy zawieraniu ugód, w sporach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa gospodarczego.

Natalia Pietrak

Natalia Pietrak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 2018 roku rozpoczęła Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Posiada doświadczenie na gruncie prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego. W szczególności zajmuje się prawem cywilnym procesowym oraz prawem nieruchomości. Z kancelarią współpracuje od 2014 roku. Jej głównymi zainteresowaniami są podróże, historia, kino oraz literatura.

Patrycja Czerżyńska

Patrycja Czerżyńska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (współorganizowanego z Uniwersytetem w Cambridge). W ramach stypendium międzynarodowego studiowała także na Uniwersytecie w Wilnie.

W 2018 roku rozpoczęła aplikację adwokacką jako członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W trakcie studiów jako członek i prezes angażowała się w pracę koła naukowego - Warsztaty Prawnicze oraz uczestniczyła w spotkaniach w ramach Akademii Arbitrażu.

W Kancelarii pracuje przy sprawach z zakresu prawa pracy, cywilnego i korporacyjnego. Wcześniej doświadczenie zdobywała udzielając porad prawnych w Klinice Prawa WPiA UW, a także odbywając staże w warszawskich kancelariach prawnych.

Zainteresowania: podróże, literatura faktu, muzyka rockowa Włada językiem angielskim.

Sylwia Lech

Sylwia Lech

Asystent prawny, studentka V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje głównie przy bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Swój dalszy rozwój zawodowy wiąże z postępowaniem cywilnym. Z kancelarią wspópracuje od 3 lat . Wolny czas chętnie spędza z przyjaciółmi. Do ulubionej aktywności fizycznej zalicza jazdę na nartach Biegle posługuje się językiem angielskim.

Kancelaria Adwokacka Radosław Domalewski
plac Kilińskiego 4/lok. 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki

+48 22 629 03 32

zapraszamy do kontaktu

office@legalalliance.pl

napisz do nas

formularz kontaktowy