pl | en

Legal Alliance

Ideą Legal Alliance jest współpraca adwokata Radosława Domalewskiego ze specjalistami z różnych obszarów praktyki prawa umożliwiająca wykorzystanie ich specjalistycznej wiedzy przy przygotowaniu rozwiązań prawnych. Należy podkreślić, iż Kancelaria nie jest pośrednikiem w tego typu sprawach, a współpracuje ze specjalistami jakimi są adwokaci, radcowie prawni, jak i doradcy podatkowi, gdy realizacja danego projektu wymaga zaangażowania wielu specjalistów. Jednocześnie Kancelaria, gdy wymaga tego zakres danej sprawy, przekraczający kwestie prawne, współpracuje ze specjalistami z innych dziedzin m.in. z biegłymi rzeczoznawcami, ekonomistami.

Połączenie indywidualnego podejścia do każdego klienta charakteryzujące małą kancelarię wraz z możliwością skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów pozwala na wybór najskuteczniejszego rozwiązania problemu bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem dużej kancelarii.

Kancelaria dobierając rozwiązania prawne uwzględnia rzeczywiste potrzeby klienta, tym samym oferując zakres usług obejmujących kompletne wsparcie dla prowadzonego przedsięwzięcia.

Europejski nakaz zapłaty

Jednym z obszarów działalności Kancelarii jest pomoc prawna w celu odzyskania wierzytelności od dłużników, mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Brak granic w Unii Europejskiej, dostępność na rodzimym rynku sklepów internetowych mających siedzibę poza granicami Polski, powoduje, że coraz częściej dochodzi do wymiany handlowej pomiędzy podmiotami z różnych krajów Unii Europejskiej. Zdarza się jednak, że podmiot mający siedzibę poza Polską nie realizuje swoich zobowiązań w należyty sposób, co powoduje konieczność dochodzenia należności na drodze sądowej. Instrumentem prawnym ułatwiającym uzyskanie należności pieniężnych od podmiotów mających swoją siedzibę w Unii Europejskiej jest europejski nakaz zapłaty. Współpraca z zagranicznymi kancelariami usprawnia przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Jednocześnie kancelaria zachęca do współpracy zagraniczne podmioty, które potrzebują odzyskać wierzytelność od polskiego dłużnika, w tym przy wykorzystaniu europejskiego nakazu zapłaty. Szczegółowe informacje na temat europejskiego nakazu zapłaty znajdują się na stronie :

Użytkowanie wieczyste

Wynikające z kodeksu cywilnego, jak też ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawiłości związane z użytkowaniem wieczystym są jedną z dziedzin, w których od wielu lat adwokat Radosław Domalewski świadczy swoje usługi z powodzeniem. Koszty jakie ponoszą zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne, związane z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego wielokrotnie nie odzwierciedlają rzeczywistej wartości nieruchomości. Pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z podwyższeniem opłaty z tytułu użytkowania wieczystego może polegać zarówno na reprezentacji użytkownika wieczystego przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym przy sporządzeniu wniosku o ustalenie, że opłata z tytułu użytkowania wieczystego została ustalona w sposób nieprawidłowy, jak i później ewentualnego sprzeciwu na etapie postępowania sądowego. Jednocześnie istnieje możliwość wszczęcia na wniosek użytkownika wieczystego postępowania, które ma na celu zmianę wysokości opłaty.

Kancelaria Adwokata Radosława Domalewskiego świadczy również analizę oraz pomoc prawną gdy okazuje się, że dla użytkownika najbardziej opłacalne jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Szczegółowe informacje na temat rozwiązania problemów związanych z użytkowaniem wieczystym znajdują się na stronie:

do góry strony »

Copyright © 2013 kancelariaminsk.pl Kancelaria Adwokacka Radosław Domalewski