Kara grzywny jest najłagodniejszą formą kary jak jest przewidziana w kodeksie karnym. Jest karą pieniężną wymierzaną w stawkach dziennych. Wysokość stawki jest rozpatrywana indywidualnie przez sąd i może sięgać nawet do kilkuset tysięcy. Po nałożeniu na skazanego kary grzywny sąd wzywa go do uiszczenia wskazanej w wyroku kwoty w terminie 30 dni od dnia wezwania. Jest to krótki okres czasu szczególnie w przypadku dość dużej kwoty. Wysoka kara grzywny może być znacznie uciążliwa dla danej osoby.

KARA GRZYWNY – ROZŁOŻENIE NA RATY

W sytuacji gdy kara grzywny stanowi znaczną uciążliwość dla skazanego, istnieje możliwość rozłożenia jej na raty. Oczywiście należy podkreślić, że przy ustalaniu wysokości stawki dziennej sąd bierze pod uwagę takie czynniki jak:

– dochody

– warunki osobiste

– stosunki majątkowe

– możliwości zarobkowe.

Wspomniana wcześniej możliwość rozłożenia kary grzywny na raty dotyczy sytuacji, gdy jednorazowa płatność znacznie obciążyłoby finansowo zarówno skazanego jak i jego rodzinę. Spłacanie grzywny na raty jest możliwe tylko przez okres jednego roku. Oczywiście zdarzają się sytuacje gdy nawet możliwość rocznej spłaty w ratach jest dość obciążające – wtedy karę grzywny sąd może rozłożyć na maksymalnie 3 lata.

Rozłożenie na raty następuje na wniosek samego skazanego. Ważne jest aby odpowiednio uzasadnić dlaczego konieczne jest rozłożenie kary grzywny na raty, ponieważ sąd nie ma obowiązku pozytywnie rozpatrywać takiego wniosku.  Warto załączyć dokumenty poświadczającą sytuację majątkową skazanego tj. zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy, a także przedstawić miesięczne wydatki i wszelkie zobowiązania.

Gotowy wniosek należy złożyć do sądu, który wydał wyrok. Warto podkreślić, że nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku w sprawie rozłożenia grzywny na raty. Opłacie podlega kolejny wniosek w danej sprawie. Sąd wydaje decyzję o rozłożeniu na raty w formie postanowienia od którego przysługuje możliwość złożenia zażalenia.

KARA GRZYWNY – BRAK SPŁATY RAT

Zdarzają się również sytuacje, gdy sąd pomimo wydania postanowienia o rozłożeniu kary grzywny na raty odwołuje swoją decyzję. Ma to miejsce w sytuacji, gdy skazany nie wpłacił raty w wymaganym terminie, a także w sytuacji ujawnienia się nowych dotychczas nieznanych sądowi okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia ( np.: gdy skazany zataił swoje dochody)